Rodáci a významní občané

Zdejší rodáci vystudovaní do roku 1922 - dělníci duchem

 

Jméno

Povolání

Č.P.

BALABÁNOVÁ Emílie

učitelka

8

JURNEČKA Antonín

farář

6

JURNEČKA Josef

Med. Dr.

6

VALÍN František

berní správce

7

SLOUKA František

berní oficiál

9

NAVRÁTIL František

dvorní rada

10

NAVRÁTIL Jaroslav

právník - soudní rada

10

NAVRÁTIL Josef

poštovní úředník

10

NAVRÁTILOVÁ Vlasta

učitelka

10

MEDEK František

bankovní úředník

14

MEDEK Josef

úředník - oficiál - ČSD

17

PETROVÁ Aloisie

učitelka

20

PETR Antonín

učitel

20

PETR Josef

JUDr. - finanční rada

20

JAROŠ Karel

obchodník

22

JAROŠ Vladimír

vrchní poštovní rada

22

NEJEZ Alois

mechanik

22

NEJEZ Josef

stavitel

22

BREBER František

kapitán - legionář

23

ZAVADIL Metoděj

odborný učitel

26

ZAVADILOVÁ Marie

učitelka

26

HEJMALA Jan

stavební elev

8

HEJMALA Josef

hospodářský správce

8

HOBL Jan

hospodářský správce

15

KALNÝ František

profesor náboženství

16

KALNÝ Jan

učitel

16

Dne 16.7.1922 Antonín Petr

 

 

Rodáci s vyšším vzděláním

 

Jméno

Datum narození

Č.P.

Obor

VALÍN  Jaroslav

14.4.1924

7

zvěrolékař

SLOUKA Antonín

15.8.1919

9

učitel

MEDEK  Jaroslav

22.4.1921

17

učitel

PERNICOVÁ  Irena

9.12.1940

25

učitelka

PERNICOVÁ  Helena

15.2.1952

25

učitelka

HAMERSKÝ  František

11.4.1912

28

kněz

HEJMALOVÁ  Eva

30.11.1956

33

učitelka

HEJMALA  Jaromír

12.7.1962

33

inženýr

KATOLICKÁ  Věra

28.9.1942

37

učitelka

JŮZA  František

22.11.1938

41

inženýr

KOUDELKA  Vladimír

4.1.1955

41

inženýr

MEDEK  Zdeněk

30.8.1940

42

inženýr

MEDEK  Ivo

13.3.1964

49

bakalář - práva

KRÁLÍKOVÁ  Ludmila

29.2.1928

50

učitelka

KRÁLÍKOVÁ  Alena

21.4.1933

50

učitelka

KRÁLÍK  Jiří

21.4.1933

50

inženýr

 

 

 

   Životní veteráni, kterým v roce 1998 bylo dopřáno překročit 70 roků

 

Datum narození

Jméno

Věk

Č.P.

29.8.1904

Marie KRÁLÍKOVÁ

94

6

 5.3.1909

Růžena SMÍŠKOVÁ

89

12

6.6.1911

Antonín KOPŘIVA

87

23

19.6.1914

Aloisie ZAVŘELOVÁ

84

2

17.7.1915

Antonín KALNÝ

83

59

18.8.1915

Emílie KALNÁ

83

59

28.8.1919

Františka KOPŘIVOVÁ

79

23

13.12.1919

Josef FILKA

79

211 chata

4.6.1920

Anna HERMANOVÁ

78

24

11.7.1921

Anděla SLOUKOVÁ

77

9

13.9.1921

Věra VALÍNOVÁ

77

7

26.2.1925

Zdena KLIMEŠOVÁ

73

61

3.4.1926

Jiří MEDEK

72

48

5.5.1926

Marie DUSBABOVÁ

72

62

15.7.1926

Věra STRNADOVÁ

72

63

22.10.1926

Radomír VIDENKA

72

66

28.4.1928

Evženie VIDENKOVÁ

70

66

5.9.1928

Miroslav POSPÍŠIL

70

29

27.9.1928

Josef KOLÁŘ

70

34

 

 

 

Životní veteráni, kterým v roce 2000 bylo dopřáno dožít se milénia

 

Jméno

Věk

Č.p.

BĚHOUNEK Alois

70

70

DOUŠEK Arnošt

70

65

KOLÁŘOVÁ Marie

71

34

KOUDELKA Vladimír

71

41

HEJMALOVÁ Zdena

71

69

POSPÍŠIL Miroslav

72

29

VÍDENKOVÁ Evženie

72

66

MEDEK Jiří

74

48

DUSBABOVÁ Marie

74

62

STRNADOVÁ Věra

74

63

VIDENKA Radomír

74

66

KLIMEŠOVÁ Zdena

75

61

PÁNKOVÁ Marta

77

25

SLOUKOVÁ Anděla

79

9

VALÍNOVÁ Věra

79

7

HERMANOVÁ Anna

80

24

KOPŘIVOVÁ Františka

81

23

KALNÝ Antonín

85

59

SMÍŠKOVÁ Růžena

91

68

 

 

Životní veteráni, kterým v roce 2010 bylo dopřáno dožít se milénia

 

Jméno

Věk

Č.p.

HANÁK Zdeněk

70

  2

KRÁLÍK Oldřich

70

  6

KRÁLÍKOVÁ Marie

70

38

KOPŘIVA Antonín

70

74

PETRÁŇ Zdeněk

70

94

KOPŘIVOVÁ Alena

71

74

MELICHAR Jindřich

71

54

SMÍŠKOVÁ Anežka

71

56

ŠTĚPÁNKOVÁ Margareta

72

46

HANÁKOVÁ Emílie

72

  2

BUKALOVÁ Anna

73

22

BĚHOUNKOVÁ Jaroslava

73

44

DOUŠKOVÁ Zdeňka

73

65

MEDEK Karel

73

42

FILKOVÁ Květuše

74

13E

PLEVOVÁ Marie

75

26

POSPÍŠILOVÁ Ludmila

75

29

SLOUKA Karel

75

45

BĚHOUNEK Stanislav

76

44

KOUDELKOVÁ Marie

76

41

NASADILOVÁ Marie

78

71

HEJMALOVÁ Zdeňka

80

69

KOUDELKA Vladimír

80

41

POSPÍŠIL Miroslav

80

29

VÍDENKA Radomír

82

66

DUSBABOVÁ Marie

83

62

STRNADOVÁ Věra

83

63

PÁNKOVÁ Marta

85

25

VALÍNOVÁ Věra

87

 7

 

I. Setkání rodáků obce Březina 26.9.2004 - 770. výročí vzniku obce

 

Seznam účastníků 

 

zleva doprava

Laifer Karel

přítelkyně p. Kubíkové

Bc. Medek Ivo

Wolfová Jiřina ( Dozbabová ) 

Kubíková Božena ( Medková )

Navrátilová Ludmila ( Medková )

Slouka Antonín

Parysová Marie ( Jůzová )

Trtilová Marie ( Medková )

Landová Marie ( Bukalová )

Vašica Josef

Staňková Božena ( Kožáková )

Štěpánek Václav

Nejezová Anna ( Jůzová )

Borkovcová Jiřina ( Dozbabová )

Zavřel Josef

Zavřelová Jarmila ( Kalná )

Jobánková Jana ( Bukalová )

Medek Zdeněk

Böhmová Božena ( Bukalová )

Pešková Božena ( Pohanková )

Kučerová Ludmila ( Bukalová )

Hranáčová Marie ( Borovičková )

Straková Pavla ( Zavřelová )

Halasová Dana ( Laiferová )

Borovička Slávek

Chalupa Vladimír

Zelinková Jindra ( Borovičková )

Medek Ladislav

Medek Stanislav

Früchtová Marta ( Kyjovská )

Josífková Anna ( Kožáková )

Štěpánek Antonín

Borovička Zdeněk

Losová

Los Jiří

Smaženková Slavomila ( Medková)

Ing. Jůza František

Melichar Jindřich

Pánek Metoděj ( startosta obce )

Ing. Hejmala Jaromír ( místostarosta obce )

 

      sejmout0005.jpg

   

II. Setkání rodáků obce Březina 29.8.2009 - 775. výročí vzniku obce

 

Seznam účastníků 

 

zleva doprava

Zavřel Josef

Pánek Metoděj ( starosta obce )

Chalupa Vladimír

Štěpánková Iva ( zastupitel obce )

Borkovcová Jiřina ( Dozbabová )

Plevová Marie ( Králíková )

Doušková Zdeňka ( Králíková )

Straková Pavla ( Zavřelová )

Hanáková Emilie ( Zavřelová )

doprovod

Jobánková Jana ( Bukalová )

Medek Karel

Kubíková Božena ( Medková )

Nejezová Anna ( Jůzová )

Josífková Anna ( Kožáková )

Staňková Božena ( Kožáková )

Štěpánek Luboš ( zastupitel obce )

Ing. Hejmala Jaromír ( místostarosta obce )

 

zprava doleva

Trtil Slavomír ( zastupitel obce )

Melichar Jindřich ( kronikář obce )

Dusbabová Helena

Kučerová Jana

Bednářová Marie ( Králíková )

Babáková Helena ( Burdová )

Laifer Karel

Ostřížková Božena ( Králíková )

Dr. Ing. Medek Jiří

Borovička Zdeněk

Trtilová Marie ( Medková )

Ing. Kyjovský Zdeněk

Slouka Karel

Hranáčová Marie ( Borovičková )

Vojta Metoděj

Zelinková Jindra (Borovičková )

Vojtová Božena ( Madronová )

Böhmová Božena ( Bukalová )

Früchtová Marta ( Kyjovská )

Kubíčková Eliška

Štěpánková Margareta

Melicharová Iva ( Borovičková )

Kučerová Ludmila ( Bukalová )

Medek Stanislav

Landová Marie ( Bukalová )

Smaženková Slavomila ( Medková )

Králík Oldřich

Štěpánek Stanislav

Slouka Karel

Ing. Jůza František

Borovičková Anna ( Zavřelová )

Bukal Petr

   

        kopie-sejmout0002.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné osobnosti

Mojmír Medek

* 22.2.1921 Březina u Tišnova – † 10.10.1998

 

výtvarník

národnost: česká

bydliště: Březina u Tišnova, Brno

vzdělání: Vyšší uměleckoprůmyslová škola v Brně - grafika u prof. Jana Brucknera, malba u prof. Otakara Zeminy a kresba  u prof. Emanuela Ranného st.

zaměstnání: vedoucí výtvarné skupiny v rámci galerie Královopolské strojírny v Brně

odborné a zájmové organizace: vystavoval s výtvarnou skupinou Besedního domu (1983–1995) a také s výtvarnou skupinou Parnas (od 1996)

poznámky: Navázal spolupráci s brněnským DÍLEM a ART centrem v Praze a od roku 1973 se pravidelně prezentoval na jejich výstavách.

Byl velmi vnímavý, malíř jemných pastelů, které prozrazovaly citlivou duši. Jeho tvorba vycházela z tradice české realistické malby. Maloval Vysočinu, Pálavsko, krajinu Tišnovska.

 

prameny, literatura: zobrazit "Od Veveří k Pernštejnu - Slovník výtvarníků"

osobnosti: Emanuel Ranný st. profesor   

   

mojmir-medek.jpg

   

 mojmir-medek-dopis-obec.jpg  


Dnes je 27. zaří 2021

Svátek má Jonáš

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG