Památky

p1060632.jpgBoží muka


Památkou nejstarší je barokní Boží muka s  letopočtem 1717 mezi písmeny AD (Anno Domini, tj. léta Páně), která byla kdysi ozdobena krásnými kresbami s řeckým křížkem. Státem chráněná kulturní památka stojí dnes v soukromé zahradě u domu č.p. 77. Má trojúhelníkový půdorys, na každé straně je členěná průběžnou zalomenou římsou, s dvěma nikami nad sebou, zdobená zajímavým ornamentem v omítce.    
Kaple svatého Václava   kaple-brezina-003.jpg


Její  vznik  se  datuje  do  roku  1774  (dle  data  rekvírovaného zvonu v roce 1917). Na zadní vnější straně je zavěšen jednoduchý dřevěný kříž. p1060638.jpg


Naplňovala požadavky obyvatel:

- svým zvoněním upozorňovala na nebezpečí - oheň apod. 

- v májových dnech na konání bohoslužeb

- k mimořádným událostem v obci spojených s bohoslužbou

- k rozloučení se zemřelým - zvoněním vyprovázela   

  nebožtíka na  poslední cestě z obce - smuteční průvod  
Žulový kříž imga8817.jpg 


Nachází se uprostřed obce, datovaný rokem 1841.   


V roce 2011 na základě podnětu obce Březina, byla tato památka územní komisí NPU Brno doporučena MK ČR na prohlášení za kulturní památku. 


V roce 2012 rozhodnutím MK ČR byl kříž prohlášen za kulturní památku.

Kříž má hranolovitý podstavec s římsovou deskou a mohutným splavelem nese kříž s jetelovitě ukončenými břevny. V křížení břeven visí litinová postava Ježíše Krista s široce roztaženýma rukama, s hlavou skloněnou k pravému rameni. Nad hlavou je umístěna nápisová blána s písemny INRI. Pod nohama je kalich a pod ním letopočet 1841. MK ČR rozhodlo prohlásit výše uvedený kříž za kulturní pomátku z toho důvodu, že se jedná o kvalitní příklad kamenické práce z přelomu 18. a 19. století. Jedná se o příklad barokně - klasicistní kulturní památky. Kříž má kromě kulturně - historické hodnoty i hodnotu urbanistickou, neboť svou existencí duchovně proměňuje okolní krajinu.

 

Žulový kříž  imga8840.jpgimga8860.jpg


Nachází se u dvou lip na konci obce při silnici do Heroltic a Vohančic, podobný jako kříž ve vsi z roku 1841. Nese vročení 1846, pod korpusem Krista je umístěn malovaný plechový obrázek s dnes již nečitelným textem.


V roce 2011 na základě podnětu obce Březina, byla tato památka územní komisí NPU Brno doporučena MK ČR na prohlášení za kulturní památku. 


V roce 2012 rozhodnutím MK ČR byl kříž prohlášen za kulturní památku.

Kříž z roku 1846 má hranolovitý podstavec na deskové podnoži, s profilovanou patkou, s římsovou deskou a mohutným splavelem nese kříž s jetelovitě ukončenými břevny. V křížení břeven visí litinová postava Ježíše Krista s široce roztaženýma rukama, s hlavou skloněnou k pravému rameni. Nápisová blána nad hlavou chybí. Pod nohama je umístěn otisk obrázku. Na přední straně podstavce je vyryt kalich a pod ním letopočet 1846. MK ČR rozhodlo pro prohlášení kříže vzhledem k jeho nesporným umělecko - historickým hodnotám. Kříž je důležitou ukázkou kamenické tvorby z období 2. poloviny 18. a 1. poloviny 19. století. Jedná se o tesaný žulový kříž, jehož výskyt není příliš častý. Rozhodnutí o prohlášení kříže za kulturní památku podporuje i jeho urbanistický význam, neboť svou přítomností dotváří charakter okolní krajiny.Kamenný kříž 

imga8809.jpg

  p1060224.jpg

Z roku 1945, zbudovaný jako díkůvzdání na konci války, stojí u lípy naproti mlýnu při vstupu do vsi. Je ohrazený a nese signaturu obec Nedvědice. 

 


Pomník padlým v I. světové válce  imga8823.jpg


Z roku 1921 (věnovala Omladina) má podobu mohyly se vsazenou mramovorou deskou se jmény obětí. Je umístěn v parčíku u kaple.


 

 

Obrázek panny Marie s Ježíškem p1060245.jpg


Je na domě č.p. 28 je na čelní straně mezi okny v zaskleném výklenku.


 

Socha svatého Floriána  p1060201.jpg


V roce 1997 byla na slavnostní bohoslužbě vysvěcena socha sv. Floriána pro hasičskou zbrojnici. Je umístěna na čelní straně hasičské zbrojnice v zaskleném výklenku.    


 Topol černý (Populus nigra L.) imga8926.jpgimga8912.jpg


Památný strom chráněný státem, nalezneme u splavu na pravém břehu řeky Svratky. Stáří cca 100 let, výška 30 m, obvod kmene 480 cm. V anketě o nejzajímavější strom tišnovského regionu "Strom Tišnovska", získal v roce 2005 5. místo, v roce 2006 3. místo, v roce 2010 3. místo. Jedná se o původní druh, nyní vzácně se vyskytující. V současnosti se vysazují topoly křížené, např. topoly kanadskými.
Písemných památek obec Březina nemá.


Dnes je 27. zaří 2021

Svátek má Jonáš

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG