Různé

Protipovodňová opatření obce Březina


Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu.


Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodńového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.


Přehled zdrojů financování:


Celkové zdroje:                            1 050 925,00 Kč

Příspěvek Unie:                              735 647,50 Kč

Vlastní zdroje z rozpočtu obce:         315 277,50 Kč       


Díky realizaci protipovodňových opatření a digitalizaci povodňového plánu dojde ke zvýšení informovanosti obyvatel včasným varováním, což povede k přijetí potřebných opatření pro minimalizaci škod nejen na majetku a zdraví osob, ale také na životním prostředí a místních ekosystémech.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředíPOHLED OBEC BŘEZINA


Ke koupi na obecním úřadě Březina.


pohled-obec-brezina.jpg

KOMUNÁLNÍ ODPADY


Co patří pod jednotlivě sbírané komunální odpady?Nebezpečné komunální odpady


Vše, co není směsný komunální dopad, např. již nevyužitelné oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky nebo znečištěné od motorvoých a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv elektrické baterie, monočlánky, absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textilie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny.


Veškeré odpady, obsahující azbest musí být zabaleny v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu z důvodu možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat.


Do nebezpečných odpadů patří i vybourané okenní rámy. Sklo lze uložit samostatně do nádob nebo kontejnerů na sklo.Velkoobjemový komunální odpad


Jedná se o odpad, který se svým objemem nevejde do popelnice. Jde o veškerý nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autosklo, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie od jídla nebo stavebních materiálů, velké plastové předměty jako vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilů, veškeré podlahové krytiny, textilie, molitany, nečistý i zaprášený polystyren, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, zbytky stavebních materiálů, veškerá domácí a zahradní keramika, pálené nebo keramické tašky ze střech, stará a zvětralá asfaltová střešní krytina, luxfery, velké skleněné předměty nebo nádoby. V podstatě se jedná o veškeré nepotřebné věci z domácností občanů, kromě odpadů a neupotřebitelných věcí, které jsou vypsány výše v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné.


Rozložitelné předměty, jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad je nutné dle možností rozložit na menší části.Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný.


Z nábytku je nutné odstranit kovové součásti i drátěnky, /kovový odpad včetně sporáků, praček bez elektromotorů atd. patří do kovového tzv. šrotu, dá se tedy prodat/.


Skleněné výplně je nutné vysklít a uložit do určených kontejnerů na separaci skla.Vyřazená elektrozařízení a pneumatiky


Jedná se o chladničky, ledničky, mrazáky, elektrické pračky, žímačky, el. sporáky, varné desky, televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony, vše co je na elelektrickou energii jakéhokoliv napětí. Elektrické hračky a včechny typy el. baterií a monočlánků.


Odevzdávané elektrozařízení a elektrospotřebiče musí být kompletní, nerozebrané a tedy v úplém stavu.


Nebude-li elektrozařízení kompletní, kolektivní systémy určené na odběr tohoto druhu zařízení, neúplné zařízení nepřevezmou a bude ho nutno odstraňovat jako odpad za ceny dle platného ceníku daného roku.


Sbírají se i veškeré pneumatiky bez disků, kovové disky patří do železného šrotu.


Dnes je 27. zaří 2021

Svátek má Jonáš

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG