Formuláře

OBECNÍ ÚŘAD BŘEZINA VYŘIZUJE TYTO ŽÁDOSTIPřihlášení k trvalému pobytu

- občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu

- předloží okolkovaný výpis  z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, (výpis nesmí být starší 3 

   měsíce), občanský průkaz

tiskopisy jsou k dispozici na OÚ

- poplatek 50,- Kč 


POZOR !!! 


Pokud přihlašovaná osoba není vlastníkem nemovitosti, přihlašovací lístek musí přijít podepsat vlastník nemovitosti i přihlašovaná osoba, oba předloží občanský průkaz.
Žádost o povolení kácení stromů 

- pouze v době vegetačního klidu  (říjen až březen následujícího roku) - v havarijních případech lze povolit pokácení mimo dobu vegetačního klidu.

- tiskopisy jsou k dispozic i na OÚ

- poplatek 100,- Kč


strom.pdf[ pdf 0.7 MB ] Žádost o povolení pokácení stromu


Žádost  povolení drobné stavby 


POZOR !!!


Od 1.1.2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon č.183/2006 Sb. Tento zákon již neumožňuje obcím, které nejsou stavebním úřadem, vykonávat část pravomoci stavebního úřadu ve smyslu §124 zákona č. 50/1976 Sb. Z toho vyplývá, že obec Březina ode dne 1.1.2007 není oprávněna přijímat ohlášení drobných staveb či stavebních úprav a vydávat stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb. Veškeré žádosti směřujte na stavební úřad do Tišnova viz www.tisnov.cz. 
Ostatní žádosti (vyřízení a výměna občanského průkazu, cestovního pasu, stavební povolení pro stavbu, apod.), vyřizuje MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov viz www.tisnov.cz.Žádost o poskytnutí informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- tiskopis je k dispozici na OÚ

- poplatek 100,- Kč 


Dnes je 27. zaří 2021

Svátek má Jonáš

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG