Czech point

Czech POINT


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa...   


                                                               logo.jpg


Od prosince 2008 je na úřadě obce Březina spuštěn provoz terminálu Czech POINT.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT, je kontaktním místem veřejné správy, kde může každý občan získat údaje, které o něm vede stát v centrálních registrech. Jde o projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.


Na pracovišti označeném logem Czech POINT lze v současné době získat ověřené výstupy z následující informačních systémů veřejné správy (ISVS):

Všechny tyto výpisy jsou zpoplatněny příslušným správním poplatkem.Výpisy z veřejných evidencí:

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík


 


Výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů

 


Úřad obce Březina vydává výpisy z evidencí:

Pondělí     8.00 -  12.00 hod. 

Úterý        8.00 -    9.00 hod.

Středa      8.00 -   9.00  hod.     17.00 - 19.00 hod.

Čtvrtek    8.00 -    9.00 hod.

Pátek       8.00 -  10.00 hod.    

 

Ceník:

Evidence

            Cena za 1. stranu

    Cena za každou další i započatou stranu

Obchodní rejstřík

                      100 Kč

                                  50 Kč

Živnostenský rejstřík

                      100 Kč                        

                                  50 Kč


                                     

                                                   

Rejstřík trestů

                        50 Kč

                                    0 Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.


Obchodní rejstřík        - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík   - IČ podnikatele (fyzické osoby)
 


Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost, která je vyhotovena přímo na místě a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Další informace o projektu Czech POINTU naleznete na www.czechpoint.cz.

Prostřednictvím internetu můžete sami získat informace (neověřené) z:


- katastru nemovitostí www.nahlizenidokn.cuzk.cz

- obchodního rejstříku www.justice.cz

- živnostenského rejstříku www.rzp.czDnes je 27. zaří 2021

Svátek má Jonáš

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG