Volby 2021 - Sdělení č. 5

23.09.2021 - obec Březina - přečteno 27x

Oznámení o době a místě konání

voleb do

Poslanecké sněmovny Parlamentu

České republikyV souladu s ustanovením 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starostka


zveřejňuje oznámení o době a místu konání voleb :


1. Volby se uskuteční


v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin


2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je budova Obecního úřadu Březina, Březina č.p. 20, kancelář v 1. poschodí.

Prosím, přineste si s sebou platný občanský průkaz !!!!Občany s trvalým pobytem na evidenčních číslech vyzýváme, aby si volební lístky vyzvedli v kanceláři OÚ.


Hana Obršlíková

starostka obce Březina


V Březině, dne 23.září 2021


Zveřejněno na úřední desky dne: 23.září 2021

Zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 23.září 2021


Sejmuto z úřední desky dne:

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:


Dnes je 21. října 2021

Svátek má Brigita

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG